Yeni Gümrük Müdürlükleri kuruldu, bazı Gümrük Müdürlüklerinin adları değiştirildi

 

Gümrük Müsteşarlığının Taşra Teşkilatında 3 Adet Gümrük Müdürlüğü Kurulması ve Mevcut Bazı Gümrük Müdürlüklerinin Adlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar - 2010/176 (11.03.2010 t. 27518 s. R.G.)

İlgili olarak bakınız:

  • Genelge No: 2010/12 (İsmi Değişen Gümrük İdareleri hk)

Karar Sayısı: 2010/176

Gümrük Müsteşarlığının taşra teşkilatında,

1- Ekli (I) sayılı listede belirtilen gümrük müdürlüklerinin karşılarında gösterilen gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerine bağlı olarak kurulması;

2- Mevcut bazı gümrük müdürlüklerinin adlarının ekli (II) sayılı listede gösterildiği şekilde değiştirilmesi;

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Devlet Bakanlığının 13/3/2009, 26/11/2009 tarihli ve 5586, 25585 sayılı yazıları üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine gore, Bakanlar Kurulu’nca 16/2/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

16/2/2010 TARİHLİ VE 2010/176 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

(I) SAYILI LİSTE

 

S.No

Gümrük Müdürlüğünün Adı:

Bağlı Olduğu Başmüdürlük:

1-

Akıncı Gümrük Müdürlüğü

Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

2-

Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

3-

Pendik Gümrük Müdürlüğü

İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

 

 

16/2/2010 TARİHLİ VE 2010/176 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

(II) SAYILI LİSTE

 

S.No

Gümrük Müdürlüğünün Mevcut Adı:

Bağlı Olduğu Başmüdürlük:

Yeni Adı:

1-

Ataş Rafineri Gümrük Müdürlüğü

Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü

2- 

Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü 

İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü

3- 

Gebze Gümrük Müdürlüğü

İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

Dilovası Gümrük Müdürlüğü

4- 

Gebze Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü

İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

Gebze Gümrük Müdürlüğü

5- 

Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü

İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

Kocaeli Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü

6- 

Haramidere Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü

İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi