Serbest bölgeye getirilen mallardan alınan ücret CIF X binde 1 , bölgeden Türkiye’ye çıkarılan malların FOB X binde 9 olarak değişti

 

Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 5946 (22.01.2010 t. 27470 s. R.G.)

 

Kanun No. 5946                                                   Kabul Tarihi: 13/1/2010

MADDE 1 – 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun değişik 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yurt dışından bölgeye getirilen malların CIF değeri üzerinden binde 1 ve bölgeden Türkiye’ye çıkarılan malların FOB değeri üzerinden binde 9 oranında, peşin olarak ödenecek ücretler,”

MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/1/2010
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi