DİİB taahhüt kapatma müracaatlarının 6111 sayılı kanun dikkate alınarak müeyyideli olarak kapatılmasının hukuken zorunlu olduğuna dair müsteşarlık yazısı yayınlandı

 

DİİB taahhüt kapatma müracaatlarının 6111 sayılı kanun dikkate alınarak müeyyideli olarak kapatılmasının hukuken zorunlu olduğuna dair müsteşarlık yazısı yayınlandı

Dış Ticaret Müsteşarlığının 10.03.2011 tarihli ve 120001422 sayılı yazısı (6111 sayılı Torba Yasası çerçevesinde DİİB lerin kapatılması hk. )

T.C.

BAŞBAKANLIK

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Sayı : B.02.1.DTM.0.02.03.01-105.01

000120001422

10 MART 2011

 

Konu : 6111 Sayılı Kanun

 

TELEFAKS

 

 

- TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ GEN.SEK. - İSTANBUL

 

- AKDENİZ İHR.BİR.GEN.SEK.-MERSİN

 

- ANTALYA İHR.BİR.GEN.SEK.-ANTALYA

 

- DENİZLİ İHR. BİR. GEN. SEK. -DENİZLİ

 

- DOĞU ANADOLU İHR.BİR.GEN.SEK-ERZURUM

 

- EGE İHR.BİR. GEN.SEK.-İZMİR

- GÜNEYDOĞU ANADOLU İHR. BİR. GEN. SEK. - GAZİANTEP

- İSTANBUL İHR. BİR. GEN. SEK.-İSTANBUL

- İSTANBUL MADEN VE METAL. İHR.BİR.GEN.SEK.- İSTANBUL

- İSTANBUL TEKS.VE KONF. İHR. BİR. GEN. SEK. -İSTANBUL

- KARADENİZ İHR.BİR.GEN.SEK.-GİRESUN

- ORTA ANADOLU İHR. BİR.GEN. SEK.-ANKARA

- DOĞU KARADENİZ İHR. BİR. GEN. SEK.-TRABZON

- ULUDAĞ İHR. BİR. GEN. SEK.-BURSA

         

İlgi: a) 18/02/2011 tarihli ve 120000990 sayılı yazımız.

b) 01/03/2011 tarihli ve 120001202 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 25/02/2011 tarihli ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Kanun kapsamında 31/12/2010 tarihinden önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezalan, Faizler ve gecikme zammı alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin izlenecek usul ve esaslarla ilgili olarak, Gümrük Müsteşarlığınca "1 Seri No’lu Gümrükler Genel Tebliği (Alacakların Yeniden Yapılandırılması)" 08/03/2011 tarihli ve 27868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.

Muhtelif neden ve gerekçelere binaen bir af beklentisi ile beklemekte ya da bekletilmekle olan Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) taahhüt kapatma müracaatlarının, anılan 6111 sayılı Kanun ile tanınan imkanlar da dikkate alınarak, bu Kanun çerçevesinde eski tarihli DİİB’lerden başlayarak, ikinci bir talimatımıza mahal bırakılmaksızın ivedilikle müeyyideli olarak kapatılarak sonuçlandırılması hukuken zorunlu bulunmaktadır.


Bilgileri ile mezkur Kanun ile getirilen imkanlardan yararlanılabilmesini teminen, üyelerinize duyuruların ivedilikle ve etkin bir şekilde yapılması ve ihracatçılarımızın anılan Kanun’un amir hükümlerinden istifade edebilmesi için Genel Sekreterliğinizce uygulamalara yönelik icap eden işlemlerin hızlı bir şekilde tekemmül ettirilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

İbrahim Şenel

 

Müsteşar a.

 

İhracat Genel Müdürü

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi